Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
5 Posiedzenie w dniu 11 maja 2021, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0021.11.5.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
13 4 21
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Korespondencja dotycząca zapisów § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice i § 3 uchwały Rady Miasta Katowice nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania — dw. komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.