Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
5 Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2021, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0021.8.5.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
16 3 21
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca inwestycji drogowych oraz remontów dróg.
Załączniki
BDIN
4.
Infrastruktura rowerowa (oraz hulajnogi)- ścieżki i ich rozbudowa, stacje wypożyczeń.
Załączniki
12INRMD 20 4 21
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp dla obszaru szpitala w dzielnicy Murcki.
2.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp dla obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach.
3.
Korespondencja dotycząca informacji SRK S.A. o planach inwestycyjnych, która będzie omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta w dniu 18 maja br. - dw. komisji.
7.
Zakończenie posiedzenia.