Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
2 Posiedzenie w dniu 2 marca 2021, godz. 14:00, w videokonferencja
BRM.0012.2.2.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 2 lutego 2021 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 4 marca 2021 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana S K
Załączniki
CCF_000438
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Andrzeja Fonfary”
Załączniki
AF
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Bolesława Holeckiego”
Załączniki
BH
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Tytusa Chałubińskiego”
Załączniki
TCh
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia