Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
3 Posiedzenie w dniu 23 marca 2021, godz. 14:00, w zdalnie on-line
BRM.0012.2.3.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 2 marca 2021 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 marca 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana T K działającego jako wspólnik spółki „Delikatesy T K ,K K spółka cywilna” z siedzibą w Bytomiu reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata A K
Załączniki
pr uchwały
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia