Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
4 Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2021, godz. 14:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.2.4.2021
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 marca 2021 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 29 kwietnia 2021 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu oświadczenia w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia