Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2017, godz. 13:00, w sali 315 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
1.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
2.
2.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2016.
Załączniki
3.
3.,4. Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (KŚ-III.ZD-00483/16 z dnia 29.12.2016r.) dotycząca:
Załączniki
4.
- programu ograniczenia hałasu w mieście. Mapa hałasu w mieście,
5.
- zbiorników wodnych (stawów).
6.
4.Informacja Prezydenta Miasta na temat rzek, cieków wodnych i stawów przekazana przy piśmie Sekretarza Miasta Katowice z dnia 28.12.2016 r.
Załączniki
7.
5.Sprawy bieżące i wniesione:
8.
5.1.Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
9.
5.2. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MIASTA KATOWICE.
Załączniki
10.
6.Wolne wnioski.