Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
1 Posiedzenie w dniu 20 stycznia 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.1.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji za 2020 rok.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działań w zakresie praw człowieka i praw dziecka w katowickich placówkach oświatowych.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Katowicach.
Załączniki
Poradnie
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2021.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytania z posiedzenia komisji w dniu 02.12.2020 r.
2.
Pismo nauczycieli ZSS nr 6 Katowice.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.