Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
1 Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.1.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Transportu za 2020 rok.
4.
Polityka parkingowa w mieście – strefa płatnego parkowania, zwalczanie nielegalnego parkowania.
Załączniki
Komisja_Transportu
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedzi na zapytania Panów radnych D. Durała, A. Szymczyka z posiedzenia komisji w dniu 03.12.2020 r.
2.
Odpowiedź na wniosek komisji z posiedzenia w dniu 03.12.2020 r.
Załączniki
Mickiewicza
3.
Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek komisji z dnia 15.10.2020 r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.