Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
1 Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2021, godz. 11:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.9.1.2021.ECZ
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawozdanie z pracy Komisji Górniczej za 2020 rok.
4.
Informacja dotycząca przedłużenia koncesji na wydobycie węgla kamiennego w PGG S.A. ze szczególnym omówieniem KWK „Murcki-Staszic”, KWK „Wujek”, KWK „Mysłowice-Wesoła”.
1.
Wniosek grupy Radnych z Koalicji Obywatelskiej o rozszerzenie porządku obrad posiedzenia.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.