Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXXII Sesja w dniu 4 marca 2021, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
a)
Rozpartrzenie projektu apelu w sprawie wstrzymania planowanej wycinki drzew na terenie Leśnictwa Murcki (DS-816/21).
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana S K (DS-803/21)
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego (DS-810/21).
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-781/21).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w roku 2020 (DS-782/21).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Andrzeja Fonfary" ( DS-783/21).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Bolesława Holeckiego" ( DS-784/21).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Tytusa Chałubińskiego" ( DS-785/21).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-763/21).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych (DS-764/21).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” (DS-786/21).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2020 rok (DS-802/21). SKREŚLONY.11:47
Załączniki
DS-802-21
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok (DS-804/21).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-805/21).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok" (DS-806/21).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej --/-- oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Le Ronda --/- w Katowicach (DS-807/21).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej --/- (DS-808/21).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja --/- (DS-809/21).
20.
Rozpatrzenie petycji:
a)
dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Katowice imienia Dawida Altera Kurzmanna (DS-789/21).
b)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M____ B______) (DS-790/21).
c)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K________ K_________) (DS-791/21).
d)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K_________ B______) (DS-792/21).
e)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji G_______ B_____) (DS-793/21).
f)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M______ Z____) (DS-794/21).
g)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M_______ O_________) (DS-795/21).
h)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji P____ S________) (DS-796/21).
i)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji T______ B_____) (DS-797/21)
j)
dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji J_____ S______) (DS-798/21)
k)
dotyczącej podjęcia uchwały w kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV 2 (dotyczy petycji S________ C_____) (DS-799/21).
21.
Rozpatrzenie skarg:
a)
dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit (DS-788/21).
b)
na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-800/21).
c)
na brak nadzoru nad podległymi pracownikami (DS-801/21)
22.
Komunikaty i wolne wnioski.
23.
Zamknięcie sesji.