Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
1 Posiedzenie w dniu 1 lutego 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.1.2021.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2020 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-752/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy położonych w budynku przy ul. Kościuszki ich najemcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-752-20
2.
[DS-776/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego na rzecz Muzeum Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87)
Załączniki
DS-776-21
3.
[DS-756/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
4.
[DS-774/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
Załączniki
DS-774-21
5.
[DS-775/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045.
Załączniki
DS-775-21
6.
[DS-779/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
Załączniki
DS-779-21
6.
Sprawy bieżące.
1.
Uchwała RIO 4200/III/36/2021 - w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Katowice
Załączniki
4200 III 36 2021
2.
uchwała RIO 4200/III/37/2021 - w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Załączniki
4200 III 37 2021-1
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.