Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
2 Posiedzenie w dniu 22 lutego 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.2.2021.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Propagowanie sportu i aktywności fizycznej w czasie pandemii. Plany na promocję aktywności fizycznej po zakończeniu pandemii. Program działań.
Załączniki
Komisja Kultury_ES
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-781/21] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Załączniki
DS-781-21
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.