Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
4 Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.4.2021.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Katowickie teatry (publiczne i prywatne), sytuacja po/w trakcie pandemii, plany na przyszłość.
Załączniki
teatry-2
5.
Działalność katowickich MDK.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na pismo Pani I.C. z dn. 8.03.2021r.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.