Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
5 Posiedzenie w dniu 24 maja 2021, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.3.5.2021.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-838-21
2.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za 2020 rok.
Załączniki
DS-841-21
3.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2020 rok.
Załączniki
DS-839-21
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-840-21
5.
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020.
Załączniki
DS-835-21
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-837-21
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2020 rok.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.