Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
2 Posiedzenie w dniu 17 lutego 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.2.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji ekologicznej w katowickich placówkach oświatowych.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w mieście.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice w 2020 roku
2.
Stanowisko dyrektora Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2021.
Załączniki
wycofanie uchwały
3.
Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 20 stycznia br., dotyczące powoływania w placówkach oświatowych rzecznika praw ucznia oraz ubiegania się Miasta Katowice o tytuł ,,Miasta Przyjaznego Dzieciom”.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.