Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
3 Posiedzenie w dniu 10 marca 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.3.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat podejmowanych działań w placówkach oświatowych dotyczących zapobieganiu przemocy i uzależnieniom.
Załączniki
WMK-KE 03.2021WZK
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach.
Załączniki
DS-822-21
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.