Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
4 Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.4.4.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście 2021”.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania oddziałów sportowych i systemu międzyszkolnej rywalizacji sportowej.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek komisji z dnia 02.12.2020 r.
Załączniki
CCF25032021
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.