Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
2 Posiedzenie w dniu 25 lutego 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.2.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Inwestycje w infrastrukturę rowerową.
4.
System rowerów miejskich – sezon 2021.
Załączniki
Komisja Transportu
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.