Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
3 Posiedzenie w dniu 18 marca 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0012.10.3.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Funkcjonowanie transportu zbiorowego w Katowicach. Plany Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Informacja na temat Planu zrównoważonej mobilności miejskiej.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek z dnia 28.01.2021 r.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.