Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
4 Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2021, godz. 13:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.0021.10.4.2021.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Rozwój transportu kolejowego. Współpraca z PKP, Kolejami Śląskimi, Metropolią GZM.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice
5.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo KSK Obsługa Nieruchomości z dnia 19.03.2021 r.
2.
Odpowiedź na wyciąg z posiedzenia Komisji Transportu w dniu 25.02.2021 r.
3.
Opinia prawna w sprawie przepisu § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta, dotyczącego komisji Rady.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.