Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
2 Posiedzenie w dniu 24 lutego 2021, godz. 13:30, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kompleksowa informacja o działalności Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt–sprawozdanie roczne za 2020 r. z działalności Fundacji „Przystanek Schronisko”.
Załączniki
skanowanie0009
4.
Bieżąca informacja Straży Miejskiej dotycząca działań kontrolnych w zakresie ograniczenia niskiej emisji.
Załączniki
skanowanie0049
5.
Korespondencja i sprawy bieżące (opiniowanie projektów uchwał):
1.
Odpowiedzi Spółki Tauron Ciepło sp. z o.o. na pytania po spotkaniu Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 27.01.2021 r.
Załączniki
skanowanie0001
2.
Odpowiedzi Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (KŚ-II.ZD-00052/21 z dnia 16.02.2021 r.) na zapytania Radnych Komisji Infrastruktury i Środowiska z dnia 27.01.2021 r.
Załączniki
skanowanie0055
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.