Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
3 Posiedzenie w dniu 17 marca 2021, godz. 13:30, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w miesiącach styczeń - luty 2020 roku.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji edukacji ekologicznej w 2020 roku.
Załączniki
CCF_000489
5.
Korespondencja i sprawy bieżące (opiniowanie projektów uchwał):
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2021 roku, (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 02.03.21 r. do 16.03.21 r.).
2.
Odpowiedzi Sekretarza Miasta Katowice Pana Macieja Stachury na zapytania Radnych: P. Dawida Durała i P. Patryka Białasa z dnia 24.02.2021 r. (ZK.KW-00208/21 z dnia 10.03.2021 r.).
Załączniki
skanowanie0065
3.
Odpowiedzi Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby na zapytania Radnych: P. Adama Skowrona i P.Dawida Durała z dnia 24.02.2021 r. (KŚ.II.ZD.00083.2021.AK z dnia 15.03.2021 r.).
Załączniki
skanowanie0071
4.
Informacja Spółki Dalkia Polska Energia S.A. dot. analizy przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu jednorodzinnego w Katowicach (GHH/MG/73/3/2021 z dnia 15.03.2021 r.).
Załączniki
skanowanie0073
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.