Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 Posiedzenie w dniu 18 lutego 2021, godz. 13:00, w ideokonferencja
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem placówek edukacyjnych - od żłobków po szkoły.
4.
Finansowanie i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach.
5.
Sprawy bieżące i wniesione: opiniowanie projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w roku 2020 (temat z posiedzenia w dniu 11.03.21 r.).
Załączniki
DS-782-21
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 - Katowice bez barier".
Załączniki
DS-786-21
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 16.02.21 do 02.03.21 r.).
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020" za 2020 rok (temat z posiedzenia 11.03.21 r.).
Załączniki
DS-802-21
6.
Korespondencja.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.