Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
4 Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2021, godz. 11:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.012.9.4.2021.EC
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o występujących szkodach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.