Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
5 Posiedzenie w dniu 10 maja 2021, godz. 11:00, w WIDEOKONFERENCJA
BRM.012.9.5.2021.EC
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-838-21
2.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za 2020 rok
Załączniki
DS-841-21
3.
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2020 rok.
Załączniki
DS-839-21
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-840-21
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2020.
Załączniki
DS-835-21
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok.
Załączniki
DS-837-21
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za 2020 rok.
4.
Planowane przez PGG S.A. prace naprawcze w Katowickim Parku Leśnym w związku z ujawnieniem się wpływów dokonanej eksploatacji górniczej KWK „Murcki-Staszic”.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Opinia prawna w sprawie przepisu § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta, dotyczącego komisji Rady.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.