Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 28 marca 2017, godz. 11:00
BRM.0012.2.3.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 lutego 2017 r.
Załączniki
protok RMA 28.2.17
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 marca 2017 r.
b)
opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Komunalna"
c)
opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Danuty Siedzikówny "Inki""
Załączniki
DS-812-17
d)
opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jana Matejki"
Załączniki
DS-821-17
e)
opiniowanie projektu uchwaływ sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Skwer Jerzego Kukuczki"
Załączniki
DS-833-17
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
Załączniki
Notatka
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia