Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2017, godz. 11:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.4.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej
Załączniki
protok RMA 28 3 17
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
Załączniki
porządek obrad
a)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Książąt Pszczyńskich"
Załączniki
DS-876-17
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
Załączniki
Notatka 21
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia