Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 30 maja 2017, godz. 11:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.5.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz z dnia 25 maja 2017 r.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 1 czerwca 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad
Załączniki
porządek obrad
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Książęca"
Załączniki
Książęca
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana LM dotyczącego lokalizacji Biura Zarządu Metropolii "Silesia" w Gliwicach
Załączniki
DS-914-17
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia