Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2017, godz. 11:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.7.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 30 maja 2017 r.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dn. 22 czerwca 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 Rady miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania.
Załączniki
DS-923-17
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Porozumienia Katowickiego 1980 roku"
Załączniki
DS-930-17
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Edmunda Gryglewicza"
Załączniki
DS-932-17
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Ofiar Tragedii 1896 r. w Kopalni Kleofas"
Załączniki
DS-933-17
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia