Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 25 lipca 2017, godz. 11:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.8.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 21 czerwca 2017 r.
Załączniki
protokol 21.6.17
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27 lipca 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
Porządek obrad sesji
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec
Załączniki
wybory RJP nr 16
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec
Załączniki
diety RJP nr 16
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy położonej na terenie miasta Katowice noszącej nazwę "Księdza Piotra Skargi"
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
Załączniki
DS-941-17
f)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
Załączniki
PRDPP
g)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 22 czerwca 2017 r. na uchwałę Nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon
Załączniki
WSA
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
7.
Zamknięcie posiedzenia