Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 24 października 2017, godz. 11:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.10.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 19 września 2017 r.
Załączniki
protokol RMA 19 9
4.
Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych
5.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 26 października 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji
Załączniki
porządek sesji
b)
Raport Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw ulic: 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda
c)
Opiniowanie projektu uchwały • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XXVIII/585/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 . w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej;
Załączniki
1
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XLVII/961/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w Katowicach
Załączniki
2
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Katowice
f)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani G M-S
Załączniki
WSA
6.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
7.
Sprawy bieżące
8.
Zamknięcie posiedzenia