Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 21 listopada 2017, godz. 11:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.11.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 24 października 2017 r.
Załączniki
pr. protokol 24 10
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy
Załączniki
informacja RMA
5.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 23 listopada 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad
Załączniki
porządek obrad
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Franciszka Szymkowiaka”
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Park Zielony Zakątek"
Załączniki
Zielony Zakątek
6.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
7.
Sprawy bieżące
8.
Zamknięcie posiedzenia