Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
12 Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017, godz. 13:00, w sali nr 4,5 (parter) ul. Młyńska nr 4
BRM.0012.2.12.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 21 listopada 2017 r.
Załączniki
protokol 21 11
4.
Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na 2018 r.
5.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 14 grudnia 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad
Załączniki
porządek obrad
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2018
Załączniki
Projekt uchwały
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie
Załączniki
wybory
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie
Załączniki
diety
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Biskupa Tadeusza Szurmana”.
Załączniki
projekt
6.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
7.
Sprawy bieżące
8.
Zamknięcie posiedzenia