Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 31 stycznia 2017, godz. 11:00, w s. 315
BRM.0012.2.1.2017.RD
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 13 grudnia 2016 r.
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Organizacyjnej za rok 2016 r. i sprawozdania z pracy Rady Miasta Katowice za 2016 r.
5.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
a)
Porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 2.2.2017 r.
b)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania
Załączniki
1
c)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice
Załączniki
2
d)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice
Załączniki
3
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Szwoleżerów"
Załączniki
5
f)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2016 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2016 r.
Załączniki
4
g)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do utworzenia Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd "Pro Silesia"
Załączniki
Pro silesia
6.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
Załączniki
Notatka
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zamknięcie posiedzenia.