Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 14 marca 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.3.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kultury: nadzór merytoryczny nad Miejskim Domem Kultury „Szopienice –Giszowiec”
Załączniki
informacja PM
4.
Sprawy różne.
1.
Wstępne rozpatrzenie skargi Pana J___ J_____ na Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi B___ K____ na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.