Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 4 kwietnia 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.4.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Analiza wykonania zadań społeczno - gospodarczych w 2016 r.
4.
Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2016 r.
1.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-854-17
3.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-856-17
4.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok.
Załączniki
DS-855-17
5.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok.
Załączniki
DS-857-17
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-853-17
5.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska: nadzór merytoryczny nad Zakładem Zieleni Miejskiej.
6.
Sprawy różne.
1.
Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi B______ K_______ na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.