Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 16 maja 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.5.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Sportu : nadzór merytoryczny nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Załączniki
informacja
4.
Sprawy różne.
1.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi J____ J______ z dnia 20.3.2017 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Państwa I___ i R____ G______ z dnia 5.4.2017 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach.
3.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego z dnia 28.4.2017 r. na działania Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach i Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.