Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 11 lipca 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.7.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kultury: nadzór nad instytucją -Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, w tym kontrola zamówień publicznych.
4.
Sprawy różne.
1.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi K____ F_____ na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na działania Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.