Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 5 września 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.8.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji: wdrażanie strategii promocji miasta.
Załączniki
informacja
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Sportu: nadzór nad przedszkolami, szkołami oraz placówkami oświatowymi.
Załączniki
informacja WEiS
5.
Sprawy różne.
1.
Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na działania Prezydenta Miasta Katowice oraz (do wiadomości) Pismo Rady Rodziców przy MDK w Katowicach dot. przeniesienia zajęć do SP nr 20.
2.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani K_ F_ z dnia 13 czerwca 2017 r. dotyczącej niewłaściwych działań Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.
3.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi B__ i J____ K_______ na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.
4.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi K___ B______ na działania pracowników Wydziału Geodezji oraz Wydziału Gospodarki Mieniem UM Katowice.
5.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi W____ F___ na działania pracowników Wydziału Geodezji oraz Wydziału Gospodarki Mieniem UM Katowice.
6.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi J___G_____ i E___ S____ na pracowników Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM Katowice.
7.
Pismo Dyrektora Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z dnia 21.08.2017 r. -dw. Komisji.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.