Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 10 października 2017, godz. 13:30, w sali 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.9.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania idei społeczeństwa obywatelskiego m.in. przez: 1/ podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców miasta, 2/ badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, 3/ inicjowanie i prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych.
Załączniki
informacja 1
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej w zakresie Budżetu Obywatelskiego.
Załączniki
BO 2017BO 2018
5.
Sprawy różne.
1.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi B___ i J____ K_______ na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.
2.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi K___ B_____ na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.
3.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi W____ F____ na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.
4.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi J___ G_____ i E____ S____ na niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.
5.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi D____ M______ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.