Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Komisja Rewizyjna
10 Posiedzenie w dniu 7 listopada 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.10.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego: nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską.
4.
Sprawy różne.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.