Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 7 listopada 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.10.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego: nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską.
Załączniki
informacja WZK
4.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice ws. skargi Pana D M
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani adwokat Magdaleny Braun na działania Prezydenta Miasta Katowice, Zastępców Prezydenta Miasta Katowice oraz Dyrektora MZUiM w Katowicach.
3.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi A___ T____ na Dyrektora Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.