Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 28 listopada 2017, godz. 13:30, w (wyjątkowo) sali 315, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.11.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Załączniki
informacja BZP
4.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 r.
5.
Sprawy różne.
1.
Pismo dotyczące skargi A___ T____ na Dyrektora Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w ww. sprawie.
2.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi mieszkańców ul. Tymiankowej, reprezentowanych przez adwokat M. Braun, na działania Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Katowice oraz Dyrektora MZUiM w Katowicach.
3.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana D__R___ na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach.
4.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania Katowice Miasto Ogrodów-Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
5.
Pismo Pana B__C___ dotyczące kwestii odmowy udostępnienia sali przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, na potrzeby spotkania Pana Posła Janusza Sanockiego z mieszkańcami Katowic.-dw. Komisji.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.