Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 21 marca 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.3.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Analiza, w rozbiciu na 22 Jednostki Pomocnicze, stanu bezrobocia na terenie Katowic. Prognozy w tym zakresie na najbliższe miesiące i lata. Informacja o gminach sąsiednich.
Załączniki
informacja PM
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektów mpzp wraz z informacją o dyskusji publicznej nad projektami mpzp:
Załączniki
informacja PM
a)
część obejmująca obszar w rejonie ul. Uniczowskiej.
b)
część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki.
c)
część obejmująca teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej.
2.
Informacja o możliwości składania uwag do projektu mpzp obszaru Subcentrum Południe w Katowicach, w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.