Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 1 lutego 2017, godz. 11:00, w sali 209 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.3.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Załączniki
DS-784-17
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady miasta Katowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-785-17
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby.
Załączniki
DS-787-17
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby.
Załączniki
DS-788-17
5)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach.
Załączniki
DS-789-17
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.