Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.4.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej Katowic w tym: urodzenia i zgony; migracja do i na zewnątrz, jej kierunki krajowe i zagraniczne oraz tendencje na przestrzeni ostatnich kilku lat.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.
Załączniki
informacja
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach.
Załączniki
DS-878-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach.
Załączniki
informacja
2.
Informacja dot. wydanych pozwoleń na budowę (lata 2015/2016) z wykazaniem projektowanego sposobu ich ogrzewania. - dw. Komisji.
Załączniki
informacja
3.
Informacja dodatkowa dot. bezrobocia w dzielnicach: Dąbrówka Mała, Śródmieście, Szopienice-Burowiec, Załęże. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.