Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.6.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice: ESAB Sp. z o.o., Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Katowice.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
Wezwanie do zaniechania naruszania interesu prawnego i wstrzymania działań zmierzających do uchwalenia mpzp (obszar obejmujący fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej). oraz wniosek i dokumentacja fotograficzna przekazana w dniu 20.06.2017 r.-dw. Komisji.
2.
[DS-934/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej.
3.
[DS-935/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja dot. liczby mieszkań oddanych do użytku w Katowicach w ciągu ostatnich 10 lat wraz z liczbą osób zameldowanych w Katowicach na pobyt stały lub czasowy w latach 2007-2016 oraz informacja dot. przyrostu osób narodowości ukraińskiej w Katowicach w latach 2007-2016 - dw. Komisji.
Załączniki
informacja WSO
2.
Informacja o dyskusji publicznej dot. projektu mpzp obszaru Subcentrum Południe w Katowicach (rejon ulic: Kolejowej i Kościuszki)-dw. Komisji.
Załączniki
informacja
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.