Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 18 lipca 2017, godz. 13:00, w posiedzenie wyjazdowe (Bytkowska Park, KTW), wyjazd Komisji z ul. Młyńskiej 4, ok. godz.12:30
BRM.0012.8.7.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Coroczna informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji inwestycji na terenie Katowic: budownictwo przemysłowe, handlowe, biurowe, mieszkaniowe i inne. Prezentacja przez inwestora jednej lub dwóch aktualnie prowadzonych budów.(BYTKOWSKA PARK, kompleks biurowy KTW).
Załączniki
informacja WBiPP
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-951/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”
Załączniki
DS-951-17
2.
[DS-955/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-955-17
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.