Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 12 września 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.8.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych na terenie gminy Katowice wykonywanych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne (stan obecny i plany rozwojowe).
Załączniki
informacja KŚ, PR
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. funkcjonowania „Stref 30” w mieście Katowice (bieżące funkcjonowanie i ewentualne poszerzenie na innych obszarach miasta).
Załączniki
informacja ST 30
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
6.
Korespondencja i komunikaty.
Załączniki
informacja WBiPP
1.
[DS-976/17] Sprawozdanie Syntetyczne za rok 2016 z realizacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”.
Załączniki
DS-976-17
2.
Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicyGospodarczej w Katowicach — część północno-wschodnia.
3.
Prezentacja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.
4.
Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.