Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 17 października 2017, godz. 13:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.9.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca kluczowych inwestycji realizowanych przez gminę Katowice: centra przesiadkowe (Ligota, Zawodzie, Brynów), baseny miejskie (Zadole, Brynów, Burowiec).
Załączniki
informacja
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2017 r.
1.
[DS-978/17] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-978-17
2.
[DS-979/17] Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-979-17
3.
[DS-980/17] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-980-17
4.
[DS-981/17] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-981-17
5.
Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
uchwała RIO
6.
[DS-997/17] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017r.
Załączniki
DS-997-17
7.
[DS-977/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
DS-977-17
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1001/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki.
Załączniki
DS-1001-17
2.
[DS-1002/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kościuszki i Gen.Z.W.Jankego.
Załączniki
DS-1002-17
3.
[DS-1003/17] Projekt uchwały Rady miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach.
Załączniki
DS-1003-17
4.
[DS-1004/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach.
Załączniki
DS-1004-17
5.
[DS-1006/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Załączniki
DS-1006-17
6.
[DS-1014/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część północno-wschodnia.
Załączniki
DS-1014-17
7.
[DS-1015/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1015-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej kierowane do Prezydenta Miasta Katowice dot. wniosku Spółki Librus Nieruchomości w sprawie zmiany mpzp fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego KHW KWK "Wujek". -dw. Komisji.
2.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wniosku Spółki Librus Nieruchomości.- dw. Komisji.
Załączniki
PMK Librus
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. możliwości i zasadności przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na linii: Katowice-Tychy (przez Ochojec, Murcki, Kostuchnę).-dw. Komisji.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania biura reprezentacyjnego Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej w USA.-dw. Komisji.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.