Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 14 listopada 2017, godz. 13:00, w sala 4.5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.10.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji inwestycji drogowych oraz remontów dróg.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pani Radnej B. Rojewskiej dotyczące zadań zawartych w Sprawozdaniu z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017 r.-dw. Komisji.
Załączniki
infomacja WBiD
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.